2431088240 ΜΕΤΕΩΡΩΝ 276, Τρίκαλα

Service


S E R V I C E
συνεργείο Opel Τρίκαλα, service αυτοκινήτου Τρίκαλα, βελτιώσεις αυτοκινήτων Opel Τρίκαλα, επισκευές αυτοκινήτων Τρίκαλα, Opel Τρίκαλα, συνεργείο αυτοκινήτων Κωσταδήμας.

 

Τo ετήσιο service περιλαμβάνει την αντικατάσταση των αναλώσιμων ανταλλακτικων όπως για παράδειγμα:

Οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν και πραγματοποιούνται σε όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων Οpel παλιά ή καινούρια.
Έπειτα από το service σας ενημερώνουμε για τυχόν βλάβη που παρουσιάστηκε και συζητάμε με εσάς την αποκατάστασή της με το λιγότερο χαμηλό κόστος.